नेपाल सरकार
     स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
      सुदुर पश्चिमांचल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय,दार्चुला


योजना तथा कार्यक्रम हाल डाटा नहालेको अबस्था...
धन्यबाद
   

योजना तथा कार्यक्रम